Thơ vui - Chọn vợ

Loading...
 Chọn vợ
                          
                       Đem nằm suy nghĩ đắn đo
                       Lấy vợ lanh quá nó cho "mọc sừng"
                       Vợ khờ - mình lại khổ thân
                       Ai đong, ai đếm, ai đong, ai lường
     
                       Vợ đẹp - sợ lắm tai ương
                       Vợ xấu - mình dắt ra đường cũng quê
                       Vợ giàu - bạn bè cười chê
                       Bảo rằng mình cưới vì mê mỏ vàng
                       Vợ nghèo - trăm sự khó khăn
                       Vợ như ... "sư tử" là tan nát đời
                       "Cương" nhau - thiên hạ chê cười
                        "Nhu" thì "nhất vợ - nhì trời" hổng cam
                        Muốn cho gia đạo bình an
                        Kiếm cô vợ trẻ vừa ngoan vừa hiền.
                        Ăn nói nhỏ nhẹ có duyên, 
                        Sinh con khéo dưỡng, cầm tiền khéo chi. 
                        Ham giàu, ham đẹp làm gì 
                        Khổ thân nô lệ, bị "đè" te tua!!! 
                        Vợ ngoan - ai bán mà mua???
                        "Bầu thiu, bí sượng, canh chua" quá nhiều !!
                        Lựa hoài ..... chưa có người yêu
                        Nên đành ở vậy quạnh hiu một mìnhLoading...
Chuyên mục: , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận